T 03 233 30 52
T 03 232 91 41
Ommeganckstraat 51
2018 Antwerpen
F 03 226 06 21

Brochure FOD omtrent nachtarbeid.

27/10/2014 | Categorieën: sociaal recht

Het verbod op nachtarbeid behoort tot een van de oudste Belgische arbeidsreglementeringen. Op 13 december 1889 kwam de wet betreffende de vrouwen- en kinderarbeid tot stand, die met een verbod op nachtarbeid kinderen en vrouwen tot 21 jaar wou beschermen. Mannen en vrouwen vanaf 21 jaar hebben moeten wachten tot de wet van 14 juni 1921 tot invoering van de achturendag en van de achtenveertigurenweek. Vanaf dat ogenblik is het principe van een verbod op nachtarbeid voor mannen en vrouwen veralgemeend. De regelgeving die van toepassing is op de mannen bevat echter heel wat mogelijkheden tot afwijking die rechtstreeks erkend worden in de wet; de regeling inzake nachtarbeid voor vrouwen is daarentegen veel strikter.

Wegwijs in ...
De regeling van de nachtarbeid is dikwijls onbekend bij de werknemers. Download de brochure van de FOD.