T 03 233 30 52
T 03 232 91 41
Ommeganckstraat 51
2018 Antwerpen
F 03 226 06 21

Indexgegevens oktober 2016

30/10/2016 | Categorieën: wetgeving indexering

De consumptieprijsindex is in oktober met 0.3 punt of 0.29 % gedaald ten opzichte van september 2016. Op jaarbasis bedraagt de inflatie 1,81 %.

De producten die het prijsindexcijfer het sterkst hebben beïnvloed in plus zijn: brandstoffen (+0,1), fruit (+0,045), elektriciteit (+0,035), alcoholische dranken (+0,03); vliegtuigticket (+0,025) en bloemen en planten (+0,02).

De voornaamste elementen die het prijsindexcijfer het sterkst hebben beïnvloed in min zijn: hotelkamer
(-0,055) en aardgas (-0,02).

[1] Dit is het rekenkundig gemiddelde van de betreffende maand en de drie voorgaande maanden.

Wij vestigen er uw aandacht op dat de afgevlakte gezondheidsindex deze maand 101,78 bedraagt. De spilindex van 103,04 werd dus niet overschreden. 

Herinnering

Vanaf april 2016 wordt de afgevlakte gezondheidsindex op de volgende manier berekend:
rekenkundig gemiddelde van de betrokken maand en van de drie voorgaande maanden * 0,98. 


Ter illustratie
:

voor de maand september 2016 wordt de afgevlakte gezondheidsindex als volgt berekend:
((103,93 +103,97 + 103,68 + 103,86) /4) * 0,98 = 101,78