T 03 233 30 52
T 03 232 91 41
Ommeganckstraat 51
2018 Antwerpen
F 03 226 06 21

Ben jij akkoord dat uw sociale zekerheid verder afbrokkelt?

08/09/2017 | Categorieën: nieuws algemeen
De sociale zekerheid , wat is dat ?

De sociale zekerheid is een systeem dat ondermeer voorziet in een tussenkomst wanneer je werkloos zou worden , ziek bent of een beroepsziekte het. Zij zorgt voor de terugbetaling van ziektekosten en zoveel meer. De financiering hiervan is vanuit het solidaire principe " de sterke helpen de zwakkeren " en ontvangt bijvoorbeeld haar inkomsten uit een bijdragen van werknemers. Wie werkt aan een brutoloon  van 10,00euro op zijn/haar loonstrook heeft eigenlijk een loon van 13,2euro. Die 3,2euro zal uw werkgever doorstorten aan de sociale zekerheid. Men noemt dit ook wel eens de werkgeversbijdrage. Bij de loonverrekening zal uw 10,00 euro omgevomrd worden naar het nettoloon dat u zal ontvangen. Van die 10,00euro zal nog 1.3 euro ingehouden worden voor de sociale zekerheid. 1000 euro brutoloon wordt 1320 euro en stort totaal ongeveer 450 euro in de sociale zekerheid. Er zijn ook situaties waar de bedragen lager liggen. Bijvoorbeeld bij lage lonen of kortingen die werkgevers ontvangen op hun 32% omdat zij bepaalde doelgroepen aanwerven.

Deze sociale zekerheid zal jou bijstaan in zoveel situaties dat het teveel is om zo op te noemen. Maar het gaat om een principe. De waarborg die geen enkele verzekering kan aanbieden.

Toch geven we enkele belangrijke mee , zonder te willen aangeven dat andere minder belangrijk zijn.

Geneeskundige verzorging : Wie moet al eens niet naar een dokter? Wie heeft de pech om een medische ingreep te moeten ondergaan? Wie heeft op latere leeftijd geen slijtage? Wie neemt geen medicijn om de verkoudheid terug te dringen..

De tussenkomst in al die takken gebeurt door de sociale zekerheid . Mocht dit niet gebeuren zou dit al snel onbetaalbaar zijn voor de doorsnee werknemer.  We houden ons voorbeeld aan van 1000euro brutoloon. Je betaalt in totaal 450euro aan de sociale zekerheid. Bij ziekte zal jij na uw gewaarborgd loon van 600 euro kunnen krijgen. Als je naar de dokter gaat omdat je een verkoudheid hebt betaal je 25euro en krijgt tot 24euro terugbetaalt door de sociale zekerheid.

Twee belanrgijke items die toch wel veel voorkomedn zijn....Sociale zekerheid komt niet uit de lucht gevallen. We sparen voor risico's

Zoals we voorheen al hebben toegelicht financiert de werknemer mee ons systeem van sociale bescherming. Het geeft ons een zekerheid voor later. Niet enkel wanneer ik ziek ben maar ook wanneer mijn bedrijf over kop gaat met de werkloosheid en later voor mijn pensioen.

Door de vele maatregelen die de regering nu inroept om zogezegd de economie te stimuleren, spoort men de jonge mensen aan om flexibele jobs aan te nemen en creert men heel wat mogelijkheden voor bedrijven, om hun werknemers te betalen in netto vergoedingen. Zaken waar GEEN sociale zekerheid op moet worden betaald. Dit is niet verstandig, ja zelfs gevaarlijk. De regering laat nu toe dat flexijobs , bijverdienmogelijkheden tot 500 euro per maand zonder dat er aan de sociale zekerheid moet bijgedragen worden.

Een voorbeeld :

1000 euro brutoloon wordt 1320 euro en draagt 540 euro aan de sociale zekerheid.

1000 euro bijverdienen blijft 1000 euro en draagt 0 euro bij aan de sociale zekerheid .