T 03 233 30 52
T 03 232 91 41
Ommeganckstraat 51
2018 Antwerpen
F 03 226 06 21

Covid 19 virus. Nood dienstverlening nieuw vereenvoudigd document.

13/03/2020 | Categorieën: nieuws algemeen
belangrijk. Ook uw werkgever moet een aangifte doen

Als uw werkgever geen aangifte van tijdelijke werkloosheid doet voor jou zal jij GEEN uitkering ontvangen. Neem contact op met jouw werkgever zodat je zeker bent. 

Voor tijdelijke werkloosheid vanaf 13/03/2020 volstaat het dat uw werkgever op de elektronische aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ aangeeft dat u tijdelijk werkloos werd gesteld wegens overmacht omwille van het coronavirus. 

Wat doe je als je getroffen bent door economische werkloosheid

Als jouw werkgever beslist dat jij tijdelijk werkloos bent voor de komende periode : Ben je tijdelijke werkloos. http://www.tijdelijkwerkloos.be/

- uw werkgever zal digitaal een aanvraag verzenden naar de bevoegde instanties. dit noemt een electronische C3.2. 

- bent u het afgelopen jaar al werkloos geweest EN uw persoonlijke gegevens zijn NIET gewijzigd , kan u de controlekaart die u van uw werkgever hebt ontvangen, op het eind van iedere maand afleveren op het ABVV werkloosheidskantoor. JE KAN DIT IN ONZE BRIEVENBUS DEPONEREN. Je hoeft u niet fysiek aan te bieden op onze diensten. 

- bent u het afgelopen jaar nog niet werkloos geweest OF uw persoonlijke gegevens zijn het laatste jaar gewijzigd, dan moet je u WEL aanbieden op een ABVV werkloosheidskantoor omdat zij uw dossier in orde moeten maken. Hiervoor hebben we jou handtekening nodig.

Het ABVV doet er momenteel alles aan om deze procedure ook elektronisch te kunnen aanleveren zodat u desgevallend niet naar kantoor moet komen, maar deze beslissing moet door de RVA genomen worden. Volg dit op via onze website. 

Door de beslissing van de overheid passen wij onze dienstverlening aan. Ook dit weekend.

Heb je vragen : info@horvalantwerpen.be

Bezorg ons jouw gsm nummer zodat wij jou kunnen bereiken.

Volg ons hier want wij vullen deze pagina aan met constante updates rond economische werkloosheid , ontslag enz... Onze medewerkers blijven gans het weekend stand by om jou te ondersteunen in jouw vragen. 

vereenvoudigd formulier tijdelijke werkloosheid
Dit formulier kan je invullen en ondertekend bezorgen per mail aan info@horvalantwerpen.be
hoeveel bedraagt uw werkloosheidsvergoeding

Het geplafonneerd loon staat  op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.